Full de condicions

Condicions generals i normativa de lloguer i ús de l'allotjament Sala de Biure


Les següents normes i condicions s’hauran de respectar en tots els seus punts des del moment
en que s’efectua la reserva, a l’entrada, mentre s’esdevé l’estada i fins a la sortida de
la casa. En cas contrari el propietari de la casa es reserva el dret de cancel·lar
d’immediat la reserva o estada, i la seva conseqüent desocupació immediata, sense
retorn d’import monetari sota cap concepte.

 1. No està permès l’allotjament a un nombre de persones major a la capacitat màxima de
  la casa. Caldrà detallar exactament el nombre d’adults, nens i menors de 2 anys que
  s’allotjaran a la casa durant els dies d’estada acordats, en el moment de formalitzar la
  reserva.
 2. Es disposa de bressols amb la finalitat de pernoctar-hi els menors de 2 anys d’edat. La
  seva instal·lació tindrà caràcter gratuït.
 3. La casa disposa de cuina totalment equipada, llençols i tovalloles de bany. No
  s’inclouen les tovalloles de piscina.
 4. Els consums d’aigua, electricitat i calefacció estan inclosos en el preu total de l’estada, i
  per tant no és permesa la utilització d’aparells que alterin els consums previstos de
  subministraments.
 5. S’admeten animals de companyia.
 6. No està permesa la introducció de mobles, equips de so i semblants a la casa així com la realització de qualsevol mena d’obra.
 7. No és permesa la utilització de la casa ni del seu entorn paisatgístic per qualsevol mena d’activitat diferent a la pactada. Tampoc es podran realitzar activitats o conductes contràries a la higiene o normal convivència o que atemptin contra l’ordre públic.
 8. Paga i senyal: la reserva no serà efectiva fins que el client no hagi efectuat el pagament d’un 20% del preu total de l’estada.
 9. Condicions d’anul·lació de la reserva: si un cop confirmada la reserva i feta la paga i senyal, el client decideix anul·lar-la, se li retornarà la paga i senyal segons el següent:
  - 100% de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva amb més de 30 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.
  - 50% de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva entre els 30 i 15 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.
  - No es retornarà cap percentatge de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva amb 15 dies o menys d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.
 10. El propietari es reserva el dret d’exigir al client una quantitat monetària d’un 25% del
  preu total de l’estada en concepte de fiança com a resposta a possibles deterioraments
  del mobiliari i/o utensilis, instal·lacions, i equipaments de la casa. L’import d’aquesta
  fiança serà retornada si no existeixen danys.
 11. Pagament de l’import de l’estada: en general en el moment d’entrada a la casa o de fer-se
  efectiva l'ocupació de la casa.
 12. Els horaris d’entrada i sortida de la casa seran en cada cas a convenir.